AI sadržaj: Generisanje Web sajdržaja uz pomoć veštačke inteligencije

AI sadržaj
Sadržaj teksta

Veštačka inteligencija dinamično napreduje u tehnološkom sektoru i pruža značajnu podršku u različitim zadacima, uključujući kreiranje slika i generisanje sadržaja. Ipak, postoje ograničenja.

AI sadržaj postaje sve popularniji, ali mnogi se pitaju kako ga pravilno koristiti i da li zaista zvuči autentično. 

Veštačka inteligencija ubrzano napreduje u tehnološkom sektoru, šireći svoj uticaj na različite oblasti, uključujući lanac snabdevanja, prehrambenu industriju, chatbot-ove i područja vezana za generisanje AI sadržaja i slika. Sve više privlači pažnju javnosti, posebno kada su u pitanju slike kreirane veštačkom inteligencijom.

Kritičari su izneli tvrdnje da ovi AI sistemi za umetničko stvaranje mogu izazvati probleme u vezi s intelektualnom svojinom, naročito u kontekstu velikih modela. Postavlja se pitanje da li će veštačka inteligencija zameniti uloge umetnika i ilustratora.

OpenAI nam je doveo ChatGPT, program za generisanje AI sadržaja. Ovaj bot ima univerzalnu svrhu i omogućava korisnicima postavljanje pitanja, davanje komandi ili traženje različitih informacija. Pruža odgovore na širok spektar pitanja, nudeći kako opšte tako i konkretnije informacije.

Iako su neki edukatori izrazili mišljenje da su odgovori dovoljno sveobuhvatni da bi dobili pozitivnu ocenu, pojedini izvori upozoravaju na netačnost informacija. Nedostatak ograničenja za odgovore koje ChatGPT može pružiti izaziva zabrinutost, s obzirom na to da korisnici čak mogu zloupotrebiti sistem tražeći upute za nezakonite aktivnosti, što dodatno podstiče kontraverze.

Biznisi sve više koriste AI alate kako bi im pomogli u kreiranju sadržaja i pisanju tekstova. Postavlja se pitanje da li će AI sadržaj biti dovoljno dobar i da li će veštačka inteligencija preuzeti ulogu pisaca sadržaja. Iako AI sadržaj možda nije idealan za vaš svaki tekst, postoje izvanredni načini na koje se ovi alati mogu koristiti.

Šta je AI sadržaj?

AI sadržaj obuhvata tekstove kao što su blogovi, marketinški materijali, članci i opisi proizvoda koje je napisala veštačka inteligencija. AI sadržaj se generiše na osnovu informacija koje unese osoba, uključujući ključne reči, fraze i teme.

AI sadržaj može ubrzati proces pisanja, a biznisi sve više to prepoznaju. Marketinški stručnjaci razmatraju mogućnost korišćenja AI sadržaja kako bi automatizovali procese u oblasti marketinga, što ponekad može biti dugotrajno i skupo.

Softveri veštačke inteligencije mogu da izvuku već postojeće informacije iz pretraživača i stvore jedinstven sadržaj sa različitim ključnim rečima, frazama ili temama.

Kako funkcioniše kreiranje sadržaja putem veštačke inteligencije?

Proces kreiranja AI sadržaja odnosno generisanog veštačkom inteligencijom obično počinje unosom potrebnog formata teksta, zajedno sa temom i ključnim rečima od strane korisnika.

Alat za veštačku inteligenciju zatim pretražuje internet i kreira tekst koja odgovara zadatom formatu. Neki od ovih alata takođe mogu koristiti postojeći sadržaj same kompanije, dodajući informacije na osnovu internet pretraga i alata za uređivanje.

Ovi alati su u stanju da preoblikuju postojeći sadržaj kako bi se prilagodili različitim formatima komunikacije, kao što je konverzija blog članka u post za mreže ili izrada nacrta za email.

Besplatni generatori AI sadržaja su dostupni na internetu, međutim drugi alati naplaćuju dodatne usluge za kreiranje kvalitetnijeg i detaljnijeg sadržaja.

Koje su prednosti AI sadržaja?

 

Efikasnost i fleksibilnost

Efikasnost i fleksibilnost su ključne prednosti veštačke inteligencije u procesu kreiranja sadržaja. AI može generisati sadržaj znatno brže od ljudi, što je jedna od njegovih najznačajnijih prednosti. Alat za veštačku inteligenciju može stvoriti članak za svega nekoliko minuta, dok bi ljudskom piscu bilo potrebno znatno više vremena za istraživanje i pisanje.

Kada se brzina proizvodnje AI sadržaja kombinuje s brojem članaka koje može generisati, rezultat je značajna količina sadržaja. Ova karakteristika čini AI visoko fleksibilnim i efikasnim rešenjem za proizvodnju raznovrsnih materijala.

Dodatno, veštačka inteligencija olakšava lokalizaciju jezika za različite geografske oblasti i prilagođava se stvaranju objava za društvene mreže, personalizujući sadržaj za različite platforme i sajtove.

Isplativost

Angažovanje kvalitetnih pisaca sadržaja obično zahteva nekoliko stotina evra po projektu, često u zavisnosti od dužine članka, broja sekcija i potrebnog tehničkog znanja. Ovo može biti dobro uložen novac ako rezultira visokokvalitetnim, dobro istraženim sadržajem.

S druge strane, neki od alata za pisanje AI sadržaja su besplatni, dok drugi naplaćuju mesečnu pretplatu. Cena kod većine iznosi oko 100 dolara za desetine hiljada reči.

Uzimajući u obzir sve ovo, AI sadržaj  mogao bi biti prikladniji za jednostavnije tekstove u poređenju sa člancima koji zahtevaju stručnost i autoritet.

Poboljšan SEO

Generatori AI sadržaja prolaze kroz hiljade online dokumenata kako bi apsorbovali informacije. U procesu analize ovih dokumenata, generatori selektuju ključne reči kako bi unapredili tekst i optimizovali ga za pretraživače (SEO). Alati veštačke inteligencije mogu sugerisati ključne reči piscu.

Integracijom ovih predloga ključnih reči u celokupni članak, sadržaj ima veću šansu da se pojavi na boljem mestu kada je u pitanju rangiranje na pretraživačima, pod uslovom da prati ostale smernice koje ga čine autoritativnim i ukoliko ga napiše stvarna osoba.

Mogućnosti SEO-a u vezi sa AI sadržajem često predstavljaju ključnu prodajnu tačku ovakvih softvera.

Veštačka inteligencija crpi iz već popularnih i SEO optimizovanih sadržaja kako bi zadovoljila vašu željenu temu. Ovo pruža značajan dodatni benefit, posebno ako niste sigurni kako da pišete o određenim ključnim rečima ili kako da strukturišete svoj tekst.

Višejezičke mogućnosti

Danas, skoro svi biznisi moraju da uzmu u obzir jezičku i kulturnu raznolikost svoje ciljne publike. Višejezičke mogućnosti veštačke inteligencije i AI sadržaja pomažu biznisima da efikasno komuniciraju sa širom bazom klijenata, proširuju svoj doseg publike i prilagode svoje poruke određenim tržištima.

Korišćenjem veštačke inteligencije, preduzeća mogu optimizovati svoje napore u promociji sadržaja i izgradnji snažnih veza sa kupcima širom sveta.

Lokalizacija

Generatori AI sadržaja imaju mogućnost rada na različitim jezicima, olakšavajući stvaranje sadržaja na više jezika. Takođe, mogu doprineti lokalizaciji sadržaja, uključujući prilagođavanje materijala specifičnim kulturnim nijansama, preferencijama i jezičkim varijacijama. Ovo prevazilazi obično prevođenje i osigurava da sadržaj rezonuje s ciljnom publikom na dublji način.

Primenom višejezičkih mogućnosti veštačke inteligencije, preduzeća stiču konkurentske prednosti na tržištiu. Pružanjem lokalizovanog sadržaja, ističu svoju predanost razumevanju i ispunjavanju potreba specifičnih regiona ili jezičkih grupa.

Ova strategija im omogućava izdvajanje od konkurencije koja možda nije usmerila sličnu pažnju, povećavajući tako šanse za osvajanje tržišnog udela i proširenje prisutnosti.

Podsticanje kreativnosti

Za razliku od uobičajenog uverenja, ovi alati ne zamjenjuju ljudsku kreativnost; naprotiv, podstiču je! Ovi alati rade kao moćni saradnici, pružajući piscima web sadržaja inspiraciju, alternativne perspektive i nove ideje tokom pisanja.

Bilo da generišu početnu tačku ili sugerišu različite pristupe, ovi alati služe kao odskočna daska za pisce sadržaja kako bi unapređivali svoje ideje. Ova vrsta saradnje između ljudi i veštačke inteligencije podstiče inovacije i omogućava piscima sadržaja da dodatno proširuju granice svoje kreativnosti uz uštedu vremena.

Takođe, ovo predstavlja vredan resurs za prevazilaženje blokade u pisanju. Umesto da se suočavate s blokadom ili da se trudite da generišete nove ideje, AI modeli mogu poslužiti kao podrška za povratak inspiracije.

IMATE NOV PROJEKAT?
ZAPOČNIMO GA ZAJEDNO
Oni su nam ukazali poverenje

Ako imate projekat na umu ili samo želite da razgovarate o idejama i planovima, kontaktirajte nas i dobićete besplatnu procenu.

AI sadržaj: Generisanje Web sajdržaja uz pomoć veštačke inteligencije AI sadržaj

Koje su mane AI sadržaja?

Diskutabilan kvalitet i mogućnost plagijata

Veštačka inteligencija se oslanja na podatke i algoritme za kreiranje AI sadržaja. Iako alati za veštačku inteligenciju mogu adekvatno obraditi osnovne, jednostavne aspekte teme, one komplikovanije oblasti često postaju subjektivne, i ton može biti izgubljen.

Pretraživači takođe mogu označiti AI sadržaj kao sličan već objavljenim materijalima, s obzirom da veštačka inteligencija crpi informacije iz istih izvora.

Alati veštačke inteligencije kombinuju sadržaj sa različitih lokacija i preformulišu ga. Bez adekvatnog usklađivanja toka, ovaj proces se može suprotstavljati smernicama Google-a za „spajanje i kombinovanje sadržaja“. Sadržaj treba da bude autoritativan i informativan, što može predstavljati izazov kada se informacije sa različitih sajtova kombinuju bez ljudske provere.

Algoritmi obezvređujeju AI sadržaj

U avgustu 2022. godine, Google je objavio važno ažuriranje, naglašavajući „korisni sadržaj napisan od strane ljudi, za ljude“. Dalje se navodi da pretraživač preferira sadržaj stvoren od strane stvarnih ljudi, pružajući koherentnije i zadovoljavajuće iskustvo sa SEO-om.

Ovo ažuriranje ima za cilj kažnjavanje sadržaja koji je kreiran s namerom poboljšanja rangiranja u rezultatima pretraživača. Alati za veštačku inteligenciju često prvo procenjuju SEO rezultate bez stvarnog razumevanja teksta, što rezultira davanjem prednosti ključnim rečima umesto informisanju čitaoca.

Nedostatak kreativnosti i personalizacije

Svež i kreativan sadržaj čini tekstove zanimljivim. Ljudi često dele tekstove s kojima se emotivno povezuju, ali veštačka inteligencija nije sposobna da stvori takve emotivne tekstove. Ona se više fokusira na dodavanje činjenica u tekst.

Veštačka inteligencija koristi postojeće informacije sa interneta kako bi formirala tekst. Međutim, nema razumevanje zašto ljudi postavljaju određena pitanja i još uvek ne razume ljudsko ponašanje na način na koji to radi čovek.

I dalje je neophodno ljudsko uređivanje sadržaja

AI sadržaj zahtevaja ljudsku proveru. Iako veštačka inteligencija može ubrzati proces, ljudi moraju ostati uključeni kako bi ocenjivali kvalitet članaka.

Alati veštačke inteligencije kombinuju informacije sa različitih veb lokacija u jedan tekst. Ponekad može doći do nesporazuma koje treba ispraviti, na primer, u opisima proizvoda koji se odnose na teksture i boje. To se uglavnom dešava jer alati veštačke inteligencije ne razumeju značenje određenih prideva.

Ne mogu da stvore nove ideje

Veštačka inteligencija, iako moćna u obradi postojećih podataka, suočava se sa ograničenjem kada je reč o generisanju potpuno novih ideja. Ovi alati zavise od informacija dostupnih u svojim bazama i ne poseduju sposobnost kreativnosti u smislu stvaranja potpuno originalnih koncepta.

Kada je u pitanju praćenje najnovijih ideja i tema, veštačka inteligencija može naići na izazove. Ovi alati ne mogu prepoznati ili anticipirati aktuelne događaje ili promene u društvu na isti način kao ljudi.

Odsustvo ljudske sposobnosti apstraktnog razmišljanja i intuitivnog zaključivanja ograničava njihovu sposobnost generisanja potpuno inovativnih ideja koje su u korak s vremenom. Dakle, iako veštačka inteligencija može biti korisna za analizu postojećih podataka, ljudska kreativnost i intuicija ostaju neophodne za stvaranje originalnih i aktuelnih ideja.

Podelite članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top